MEI 2018

  MINGGU KE - 4

umum

JANGAN RAGU

Yohanes 20:24-29                 Kebangkitan TUHAN Yesus dari kematian adalah mujizat yang luar biasa.  Di dalam Alkitab terdapat…

Selengkapnya..


english

DO NOT DOUBT

John 20:24-29               The resurrection of Jesus from the dead is an amazing miracle. There are some stories in the Bible about dead people…

Selengkapnya..


youth

BAHAYA TEKNOLOGI

  Minggu 3   Bahan Bacaan Roma 12:2, “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah:…

Selengkapnya..


wanita

KUASA KEBANGKITANNYA

  “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya beroleh…

Selengkapnya..


umas

TUJUAN HIDUP UMAS

  “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. “ (Mazmur 32 : 8)   PENDAHULUAN   Shalom Umas,…

Selengkapnya..


proandbiz

ReNEW Your PERFORMANCE

  “Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.”  (Efesus…

Selengkapnya..


SEKRETARIAT OPERASIONAL
Sub Divisi Pembinaan COOL
SICC Tower Jl. Jend Sudirman Sentul City Bogor 16810
Email : cool@hmministry.com

© 2018 COOL All Rights Reserved.